top of page
covid test aspirus.png

Coronatest – Covid-19, SARS-COV-2

Hos oss kan du testa dig och se om du har antikroppar mot Coronaviruset. Syftet med testet är att fastställa om du har haft en infektion med Covid-19 och har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2, som är virusets officiella benämning. Pris: 950 kr. inkluderar test och videomöte med läkare. Din läkare kommer att informera dig om vad ska du göra efter test. Denna tjänst är inte frikortsgrundan.

1

Klicka på den här knappen 

2

Boka tid, betala och bekräfta ditt avtal

3

Välj tid för uppföljning av ditt test, minst en vecka framåt för att säkerställa att ditt testsvar finns tillgängligt

4

Gå till ett närmaste provtagningsställe eller till specialistläkare nära dig i Vårberg genomför test (blodprov)

5

Vänta några dagar

6

Genomför videomöte med läkare på Aspirus Hälsovård den dag och tid du bokat – testsvar och rådgivning.

Information om analysmetod för Coronatest: SARS-CoV-2 IgG-antikroppar Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar Specificitet: > 99% Sensitivitet: tre veckor eller mer efter symtomdebut > 90% IVD- och CE-märkt Tolkning av svar på Coronatest Om du har antikroppar (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar positivt) talar det för en genomgången infektion med Covid-19, alternativt en långdragen pågående infektion med Covid-19.

Om du inte har antikroppar (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar negativt) talar det emot en genomgången infektion med Covid-19. Det kan även bero på för tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion.

bottom of page