top of page

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Personalens hälsa är en integrerad del av företagskulturen. Företagshälsovård är en resurs som kan
användas för att skapa säkra, hälsosamma och produktiva arbetsförhållanden.
Enligt Arbetsmiljölagen /( Kap3, §2 c)  måste arbetsgivaren erbjuda de bästa
förutsättningar för bra arbete för sina medarbetare.
Vi specialiserar oss på kvalificerad och högkvalitativ hälsovård för anställda.
Låt dina anställda må bra i ordets mest förnuftiga mening!

SPECIALERBJUDANDE FÖR DITT FÖRETAG:

Du kan boka tid här

Du kan betala på denna webb-sidan och boka en tid här, eller du kan boka en tid och betala på plats.

bottom of page