top of page

LÄKARMOTTAGNING
- Professionell personal är alltid på plats
På plats träffar du våra medarbetare som hjälper dig med undersökning och behandling.
- En läkare finns alltid tillgänglig digitalt för råd, diagnostik, recept och remiss.
Vid behov kontaktar vår personal en läkare.
- Recept och egenvård på samma ställe

Vi erbjuder:


Infektion i luftvägar: Vid torrhosta, slemhosta eller sväljobehag med eller utan feber kan du boka tid
för videokonsultation.


Urinvägsinfektion: Vid infektion i urinvägarna kan du uppleva sveda när du kissar och ibland även värk
i magen. Har du sådana symtom under ett par dygn med eller utan feber kan du besöka oss för
provtagning och eventuell behandling.


Öron: Vid öronvärk, feber, allmänpåverkan eller vätska från örat. Här är du välkommen in för
undersökning och kontroll. Du får eventuellt råd och behandling av en av våra tjänstgörande läkare.


Halsfluss: Vid halsont, sväljsvårigheter och trötthet med feber omkring 39-40 grader. När du upplever
dessa symtom under 2-3 dygn kan du besöka lättakuten för undersökning och behandling.


Allergiska reaktioner: Välkommen att söka vård hos oss vid allergiska reaktioner som klåda och
svullnad med hudutslag någonstans på kroppen, eller då luftvägarna är drabbade vilket kan resultera
i andningssvårigheter med livshotande konsekvenser.

Hoppa över långa väntetider – kom in på en dropp in-tid och håll dig frisk!

Företagshälsovård, Hälsokontroll, Vaccinationer, Läkarmottagning för dig.

För snabb kontakt - tryck på knappen

bottom of page